Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập vào năm 1994 và bước đầu đã được sinh ra như là một hội thảo nhỏ, được thực hiện của một đội ngũ 12 nhân viên

và 2 giám sát viên.

Từ những năm đầu, chúng tôi đã rất quan tâm để gợi ý thị trường và đổi mới công nghệ.

Nhân viên của chúng tôi luôn luôn tiếp tục nâng cao chất lượng của sản phẩm, phạm vi sản xuất, mặc dù duy trì các chính

tính năng, nó đã trải qua một quá trình sâu tinh chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của costumers.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật